Nguyễn Đệ
Nguyễn Đệ
Phó Trưởng Khoa
Khoa Văn hóa học, tại cơ sở 2, địa chỉ số 288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9, TPHCM
  •  Tiến sĩ
  •  02836208701
  •  denguyen@hcmuc.edu.vn
  •  
  •  
  •