Nguyễn Thế Dũng
Nguyễn Thế Dũng
Chịu trách nhiệm xuất bản; Chủ tịch Hội đồng Biên tập
Phòng làm việc của Hiệu trưởng, tại Khu Nhà B, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •  Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •  Máy bàn: 028.3744429
 •  dungnguyen@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Phan Đình Dũng
Phan Đình Dũng
Thư ký
 •  
 •  0919486676
 •  dungphan@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Lương Văn Hy
Lương Văn Hy
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •  Giáo sư
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Chí Bền
Nguyễn Chí Bền
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •  Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Phan An
Phan An
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •  Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Trần Văn Ánh
Trần Văn Ánh
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •  Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Đỗ Ngọc Anh
Đỗ Ngọc Anh
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •  Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Xuân Hồng
Nguyễn Xuân Hồng
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •  Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lâm Nhân
Lâm Nhân
Ủy viên Hội đồng Biên tập
Phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng, tại tầng trệt Khu Nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •  Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •  0983600653
 •  nhanlam@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thị Thư
Nguyễn Thị Thư
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •  Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •