Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh luôn cam kết tuân thủ thực hiện đúng Sứ mạng, Tầm nhìn, Mục tiêu, Văn hóa, Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của nhà trường nhằm nâng cao vị thế,  khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của nhà trường trước người học và xã hội.

Công tác truyền thông, tuyên truyền được chú trọng và chăm chút ngay từ cổng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

Một tấm banô kích thước lớn thể hiện Sứ mạng, Tầm nhìn, Mục tiêu, Văn hóa, Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Nhà trường được treo trang trọng trên bờ tường cổng chính vào trường, như một lời nhắc nhở tập thể CB,GV, CNV và HV,SV mỗi ngày đến trường.

Sứ mạng, Tầm nhìn, Mục tiêu, Văn hóa, Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Nhà trường được treo trên các bờ tường ngoài hành lang trong khuông viên trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

Trên cửa ra vào của Khoa Quản lý Văn hóa – Nghệ thuật được trang trí bằng nội dung của Sứ mạng, Tầm nhìn, Mục tiêu, Văn hóa, Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Nhà trường để nhắc nhở nhau thực hiện đúng nội dung mà nhà trường đã cam kết.

Tin và ảnh: Hoàng Hải – BBT Website

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases