Trong khuôn khổ nội dung Biên bản ghi nhớ đã ký kết vào ngày 15 tháng 12 năm 2014 giữa Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUC) (Việt Nam) và Trường Đại học Zielona Góra (UZ) (Ba Lan), vào buổi chiều ngày 18 tháng 12 năm 2017, hai bên đã thảo luận và thống nhất ký kết Phụ lục để triển khai các hoạt động hợp tác trong năm 2018 – 2019. Tham gia lễ ký kết về phía Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh có PGS.TS Lâm Nhân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các Trưởng phó Phòng, Khoa, Bộ môn trong Nhà trường. Về phía Trường Đại học Zielona Góra có GS. TSKH Giorgi Melikidze, Hiệu phó phụ trách Hợp tác quốc tế; GS. TSKH Cao Long Vân, cán bộ điều phối hợp tác của Trường Đại học Zielona Góra với Việt Nam. Nội dung ký kết trong năm 2018 – 2019 cụ thể như sau:

1. Hai bên sẽ triển khai liên kết đào tạo đại học (mô hình 4+1) và sau đại học. Theo đó, sinh viên đã tốt nghiệp bậc cử nhân trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (học 4 năm tại trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh) có nhu cầu sẽ được tuyển chọn và học 1 năm ngành tương ứng tại trường Đại học Zielona Góra để nhận bằng cử nhân do trường Đại học Zielona Góra cấp (trường Đại học Zielona Góra miễn học phí cho sinh viên bậc đại học). Sau khi có bằng cử nhân của trường Đại học Zielona Góra cấp, sinh viên có nhu cầu có thể học bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại trường Đại học Zielona Góra với mức học phí ưu đãi (giảm 40%).

2. Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến gửi giảng viên và sinh viên thuộc các ngành Nghệ thuật, Xã hội nhân văn, Văn hóa học, Quản lý văn hóa đi tham quan thực tế và học tập ngắn hạn tại UZ (từ 2 - 4 tuần). Ngôn ngữ học tập bằng tiếng Anh. Kỹ năng nghệ thuật và năng lực nghiên cứu của các ứng viên sẽ được kiểm tra và phỏng vấn trực tiếp bởi các Khoa chuyên môn của UZ (các ứng viên gửi hồ sơ gồm: các tác phẩm nghệ thuật, công trình khoa học, minh chứng về năng lực nghiên cứu, nghệ thuật). Cũng trong năm 2018 - 2019, HCMUC và UZ sẽ thực hiện một số lượt trao đổi cán bộ giảng dạy với số lượng khoảng hai (02) đến ba (03) giảng viên từ mỗi bên, thuộc các lĩnh vực: Nghiên cứu văn hóa; Truyền thông - báo chí; Quản lý di sản văn hóa; Quản trị du lịch, Thư viện thông tin, Nghiên cứu về gia đình, Công tác xã hội. Đồng thời, trường Đại học Zielona Góra cũng sẽ cung cấp chỉ tiêu và tiếp nhận trao đổi cán bộ khối Quản lý hành chính sang học tập kinh nghiệm quản lý theo chương trình học bổng ERAMUS PLUS hằng năm.

3. Về vấn đề nghiên cứu khoa học, hai bên tiếp tục tổ chức xuất bản sách chuyên khảo về Nghiên cứu Văn hóa - Giáo dục; các cuộc hội thảo quốc tế hoặc chương trình biểu diễn âm nhạc/nghệ thuật dựa trên khả năng và nhu cầu của mỗi bên.

Với những nội dung thiết thực của bản phụ lục, chương trình hợp tác giữa hai Trường đã mở ra các cơ hội trao đổi, nâng cao học thuật trong việc phát huy thế mạnh riêng của 2 đơn vị. Đây cũng là cơ hội giúp cán bộ quản lý, giảng viên, công nhân viên, sinh viên Nhà trường học tập, nghiên cứu, trau dồi tri thức trong môi trường giáo dục tiên tiến.

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases