VHSO - Tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo; Hợp tác xây dựng không gian học tập mở; Phối hợp thực hiện các đề tài, dự án, đề án nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học,…thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thông tin truyền thông và du lịch là những nội dung trong thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội đã được ký kết vào sáng ngày 3/7/2024. Tham dự lễ ký, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh có PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội có PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng.

PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và  PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội ký kết thỏa thuận hợp tác sáng ngày 3/7. Ảnh: Hàn Tiến.

Tại lễ ký, đại diện lãnh đạo hai bên đã cùng nhau thống nhất và đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian 5 năm với các nội dung gồm: Hợp tác xây dựng không gian học tập mở dành cho nghiên cứu viên, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên của hai bên; Xây dựng các nhóm nghiên cứu (Research Labs) và tìm kiếm nguồn ngân sách phục vụ lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại các địa phương, đơn vị; Phối hợp thực hiện các đề tài, dự án, đề án nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thông tin truyền thông và du lịch; Tăng cường khả năng thực hiện và công bố các sản phẩm khoa học; hợp tác công bố các công trình nghiên cứu khoa học trên các ấn phẩm của hai bên (tạp chí, các ấn phẩm phát hành hàng năm,...) và nền tảng dữ liệu mở, tạo cơ hội cho các nghiên cứu viên, giảng viên và người học tiếp cận trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy...

Sự hợp tác giữa 2 đơn vị sẽ mở ra cơ hội hợp tác toàn diện giữa các bên trong việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực văn hóa có chất lượng cao cho xã hội trong tương lai. Ảnh: Hàn Tiến.

Phối hợp thực hiện các thủ tục đăng ký các hợp đồng tư vấn và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ; thực hiện dịch vụ tư vấn và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ của từng bên hoặc do cả hai bên tham gia thực hiện; Trao đổi nguồn lực giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia khoa học, nhà quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; Phối hợp thực hiện tổ chức các khóa đào tạo dài hạn; dự bị thạc sĩ, tiền tiến sĩ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tập huấn, báo cáo chuyên đề về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thông tin truyền thông và du lịch; Chia sẻ nguồn lực thông tin cơ sở dữ liệu, tài liệu nghiên cứu, xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu phục vụ hoạt động quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ; Chia sẻ thông tin về tọa đàm, hội thảo, tập huấn mà mỗi bên tổ chức; Hợp tác trong khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Đoàn đại diện Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Hàn Tiến.

Viện nghiên cứu Đời sống xã hội (Social Life) được thành lập vào ngày 12/6/2018 theo quyết định của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Viện hoạt động theo luật khoa học công nghệ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Hiện nay, Viện Social Life hoạt động với 10 nhân sự chính và mạng lưới liên kết với hơn 50 nhà khoa học có uy tín trong và ngoài nước về các lĩnh vực nghiên cứu xuất bản, truyền thông, phục vụ cộng đồng…

 Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases