CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

(Điều chỉnh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 31/03/2018)

1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển, thi tuyển.

- Từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 theo các tổ hợp môn thi của trường đã công bố.

- Từ điểm trung bình chung các môn học tập bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh) theo các tổ hợp môn thi của trường đã công bố.

- Xét tuyển kết hợp thi  tuyển năng khiếu.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến các ngành/chuyên ngành năm 2018: 750 chỉ tiêu (kỳ thi THPT Quốc gia: 70% chỉ tiêu và Học bạ: 30% chỉ tiêu)

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Mã tổ

hợp môn

Chỉ tiêu xét tuyển

Ghi chú

THPT

Quốc Gia

Học bạ

THPT

Tổng cộng

1

Thông tin - Thư viện

7320201

C00, D01, D09, D15

35

15

50

- Tổ hợp môn thi: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh), R01 (Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật), R02 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật), R03 (Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật), R04 (Ngữ văn, Năng khiếu nghệ thuật 1, Năng khiếu nghệ thuật 2).

- Thông tin về dự thi môn năng khiếu:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 02/04/2018 đến hết ngày 20/06/2018.

+ Tập trung nghe phổ biến quy chế thi: 9 giờ, ngày 06/7/2018.

+ Thời gian thi: từ chiều ngày 06/7/2018 đến ngày 08/7/2018.

+ Địa điểm thi: Cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại tư vấn môn năng khiếu: 082.35120565

+ Email: qlvhnt@hcmuc.edu.vn

2

Bảo tàng học

7320305

C00, D01, D09, D15

28

12

40

3

Việt Nam học

7310630

C00, D01, D09, D15

28

12

40

4

Kinh doanh xuất bản phẩm

7320402

C00, D01, D09, D15

35

15

50

5

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành (1) Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội

7229042A

C00, D01, D09, D15

42

18

60

Quản lý văn hóa,

 chuyên ngành (2) Quản lý Di sản văn hóa

7229042B

C00, D01, D09, D15

21

9

30

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành (3) Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật

7229042C

R01, R02, R03, R04

42

18

60

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành (4) Biểu diễn âm nhạc

7229042D

R01, R02, R03, R04

21

9

30

6

Văn hóa học,

chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

7229040A

C00, D01, D09, D15

28

12

40

Văn hóa học,

chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa

7229040B

C00, D01, D09, D15

28

12

40

Văn hóa học,

chuyên ngành Truyền thông Văn hóa

7229040C

C00, D01, D09, D14

35

15

50

7

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

7220112

C00, D01, D09, D15

21

9

30

8

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

chuyên ngành Quản trị lữ hành

7810103A

D01, D09, D10, D15

77

33

110

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

7810103B

C00, D01, D09, D15

84

36

120

Tổng cộng

525

225

750

 

 

Phòng Đào tạo

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases