Quyết định Về việc Ban hành Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2021

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 23-04-2018


Mời xem chi tiết Quyết định số 3966/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2021 

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/vb-qly-nn/2/4842/index.html

Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.