Quyết định Về việc Ban hành Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2021

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 23-04-2018


Mời xem chi tiết Quyết định số 3966/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2021 

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/vb-qly-nn/2/4842/index.html

Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.